Aktiivsed istungid:
17.11.2022 istung (Pärnu Linnavalitsus)
Salajane istung (Pärnu Linnavalitsus)
VK TEST istung 16.11 (Pärnu Linnavalitsus)
Test istung 2 (Pärnu Linnavalitsus)
Test istung 2 (Pärnu Linnavalitsus)
17.11.2022 istung (Pärnu Linnavalitsus)
25.10.2022 (Jõgeva Vallavalitsus)
Test 19.08.2022 (osaühing InterInx)
AU TEST 19/05/22 (Jõgeva Vallavalitsus)
se (Jõgeva Vallavalitsus)
Wisercati testistung nr 1 (Jõgeva Vallavalitsus)
29.06.2021 seminari näidisistung (Jõgeva Linnavalitsus)
15.02 erakorraline istung! (osaühing InterInx)
25.11 istung test 1 (Valga Vallavalitsus)
Test 19.11 (AKTSIASELTS ANDMEVARA)
Valga Vallavolikogu I koosseisu 32.istung (Valga Vallavalitsus)
24.07 #5 (Kuressaare Linnavalitsus)
SV test (Kaarma Vallavalitsus)
test3 (Saare Vallavalitsus)
Volikogu istung (Pajusi Vallavalitsus)
VallAVOLIKOGU ISTUNG 22.10.2014 (Torma Vallavalitsus)
VOLIS-e tutvustus

VOLISe abil saab läbi viia elektroonilisi ja virtuaalseid istungeid ja koosolekuid ning kaasata elanikkonda omavalitsuse otsustusprotsessidesse.

Rahvahääletused ja -küsitlused


  • Elanikud saavad rahvahääletuse ettepanekuid esitada otse VOLISe keskkonnas.
  • Hääletada on võimalik isiklikust seadmest või elektrooniliselt jaoskonnas (sekretär tuvastab isiku dokumendi alusel ning avab isikukoodi põhjal hääletamiseks VOLISe akna).
  • Isiku õigus hääletada tuvastatakse VOLISes pärast sisse logimist registripäringute kaudu vastavalt hääletuse seadistustele, sh arvestatakse nt elukohta või kooli etteantud ajal.
  • VOLISe keskkonda saab sisestada ka paberil antud hääled ning kuvada lõplikku tulemust.
  • Kasutuses on kolm kujundust vastavalt sellele, kas tegu on kaasava eelarve, elanike eelistuste küsitluse või isikuvalimistega (noortevolikogud, komisjonide liikmed, aukodanikud jms).

Istungid ja koosolekud


VOLISe võimalused:

  • elektrooniline hääletamine vastavalt kehtivale seadusele ja KOVi regulatsioonidele
  • osalemine nii virtuaalselt kui ka füüsiliselt (sekretär sisestab istungi ajal füüsiliste osalejate andmed)
  • automaatne protokollimine, sh kohalolijate, päevakorrapunktide, sõnavõttude ja hääletustulemuste kellaajaline registreerimine
  • päevakorrapunktidega seotud eelnõude ja materjalide menetlemine, parandusettepanekute esitamine
  • avaliku videoülekande edastamine

Istungite päevakord, hääletustulemused, protokoll, ülekanne ja seotud õigusaktid on VOLISes kättesaadavad nii reaalajas kui ka tagantjärele. Päevakorra ja õigusaktidega saab tutvuda ning parandusettepanekuid esitada juba enne istungi toimumist.

VOLISele on kehtestatud ISKE turbeastmed ning infosüsteem on auditeeritud Rahandusministeeriumi tellimusel 2017-2018.
VOLISe omanik ELVL arendab ja uuendab infosüsteemi, võttes arvesse kohalike omavalitsuste vajadusi. Teenuse pakkuja on Andmevara Services OÜ.

Andmevara Services OÜ kasutajatugi: abi@andmevara.ee, 671 5188
Eesti Linnade ja Valdade Liit: info@elvl.ee, 604 3001